Ngành Tài chính phát hiện nhiều vi phạm qua thanh tra, kiểm tra

.
Theo Chánh Thanh tra Bộ Tài chính Trần Văn Vượng, trong những tháng cuối năm, thanh tra Bộ sẽ thực hiện tốt cơ chế giám sát đoàn thanh tra để đảm bảo phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong quá trình thanh tra, kiểm tra...

Ngành Tài chính phát hiện nhiều vi phạm qua thanh tra, kiểm tra. Ảnh: Bộ Tài chính

Bên cạnh đó, ông Trần Văn Vượng cũng cho biết, sẽ tổ chức triển khai kịp thời kế hoạch thanh tra, kiểm tra đã được phê duyệt; bố trí lực lượng, tổ chức triển khai có hiệu quả để hoàn thành kế hoạch được giao. Đồng thời, tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin, thực hiện tốt các quy chế phối hợp giữa các đơn vị trong nội bộ ngành tài chính và giữa Bộ Tài chính với các cơ quan chức năng khác, nhằm ngăn ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt trong lĩnh vực thuế, hải quan và các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy và các chất gây nghiện.

Báo cáo của Thanh tra Bộ Tài chính cho biết trong 6 tháng đầu năm toàn ngành tài chính đã thực hiện 28.368 cuộc thanh tra, kiểm tra; kiểm tra 196.136 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế và 6.271 vụ bắt giữ qua điều tra chống buôn lậu; kiến nghị xử lý tài chính gần 6.213 tỷ đồng (trong đó, kiến nghị nộp ngân sách Nhà nước hơn 5.791 tỷ đồng, xử lý tài chính khác hơn 421 tỷ đồng), xử phạt vi phạm hành chính trên 1.231 tỷ đồng; số tiền đã thu nộp ngân sách nhà nước gần 3.973 tỷ đồng.

Qua thanh kiểm tra, thanh tra, các đơn vị thuộc ngành tài chính đã kiến nghị, yêu cầu rà soát, đôn đốc thu hồi nợ thuế và thực hiện xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp có vi phạm; chấn chỉnh quản lý vốn đầu tư xây dựng, khảo sát, thiết kế, dự toán, đấu thầu và các biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án...

Ngoài ra, các cơ quan thanh tra, kiểm tra tài chính kiến nghị với các bộ, ngành, địa phương bổ sung các quy trình, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý, điều hành, cơ chế chính sách đảm bảo đúng pháp luật và phù hợp với thực tế./.
Nguồn: bnews.vn