Bán đấu giá hơn 30 container phế liệu, gỗ

.
ban dau gia hon 30 container phe lieu go
Trong lô hàng bán đấu giá lần này có 11 container phế liệu. Ảnh: T.H

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 thay mặt Hội đồng xử lý hàng hóa tồn đọng theo Quyết định số 901/QĐ-HQHCM ngày 19/4/2018 của Cục Hải quan TP. HCM là đơn vị có tài sản đấu giá chi tiết hàng hóa vừa đưa ra thông báo trên. Trong đó, lô thứ 1 là lô hàng bách hóa (gồm 76 danh mục hàng hóa nằm trong 8 container và 6 kiện hàng rời), được đưa ra bán đấu giá công khai, với giá khởi điểm trên 992 triệu đồng. Lô hàng thứ 2 là phế liệu (gồm 32 danh mục hàng hóa nằm trong 11 container và 20 kiện hàng rời), giá khởi điểm trên 931 triệu đồng; Lô hàng thứ 3 là máy móc (gồm 14 danh mục hàng hóa nằm trong 2 container), hàng chưa qua sử dụng, giá khởi điểm 2,1 tỷ đồng. Lô hàng thứ tư là mặt hàng gỗ (gồm gỗ thông và gỗ sồi thuộc nhóm V-VIII nằm trong 12 container). Thực trạng hàng hóa: Ẩm mốc, mục, giá khởi điểm hơn 1 tỷ đồng. Cục Hải quan TP.HCM cho biết, bảng chi tiết các lô hàng hóa sẽ cung cấp sau cho tổ chức được lựa chọn thực hiện việc tổ chức đấu giá tài sản. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 gửi thông báo đến các Tổ chức bán đấu giá tài sản thuộc địa bàn TP.HCM để lựa chọn một tổ chức đủ điều kiện đáp ứng được các tiêu chí do Hội đồng đề ra, thực hiên việc tổ chức đấu giá các tài sản nêu trên. Tổ chức tham gia đấu giá nộp hồ sơ tại Văn phòng Đội Giám sát- Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày đăng thông báo trên Trang thông tin điện tử của Cục Hải quan TP.HCM.

Xem thêm Mời 58 hãng tàu lên làm việc về phế liệu tồn đọng ban dau gia hon 30 container phe lieu go Mời 58 hãng tàu lên làm việc về phế liệu tồn đọng Hai phương án xử lý hơn 4.900 container phế liệu vô chủ còn tồn đọng ban dau gia hon 30 container phe lieu go Hai phương án xử lý hơn 4.900 container phế liệu vô chủ còn tồn đọng Phế liệu tồn đọng ở cảng biển: Làm giả giấy tờ để nhập "bom bẩn" ban dau gia hon 30 container phe lieu go Phế liệu tồn đọng ở cảng biển: Làm giả giấy tờ để nhập "bom bẩn" Sẽ kiểm toán việc nhập khẩu phế liệu vào Việt Nam ban dau gia hon 30 container phe lieu go Sẽ kiểm toán việc nhập khẩu phế liệu vào Việt Nam

Lê Thu

Hải quan

Nguồn: vietnambiz.vn