Chứng khoán Thiên Việt chốt trả cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 15%

.

Đồng thời, HĐQT Công ty thông qua kế hoạch phát hành 9% cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 và 1% cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III hoặc quý IV năm nay.

Về kết quả kinh doanh hợp nhất quý I/2018, Công ty ghi nhận mức doanh thu đạt 126,1 tỷ đồng, tăng 21,7%; lợi nhuận sau thuế đạt 58,3 tỷ đồng, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2018, Công ty dự kiến hoàn thành 4 thương vụ tư vấn mua bán – sáp nhập với tổng giá trị 200 triệu USD, đem về doanh thu khoảng 56 tỷ đồng.

T.H

Chia sẻ: .zshare-zalo { display: inline-block; width: 24px; height: 24px; border-radius: 50%; background: #55853e; text-align: center; cursor: pointer; } .zshare-zalo:hover { opacity: 0.9; } .zshare-zalo svg { height: 13px; vertical-align: middle; margin-top: -1px; }
Nguồn: baodauthau.vn