Chủ tịch Quốc hội yêu cầu đấu giá công khai tài sản liên quan đến đất đai của nhà nước

.

Cụ thể, tại phiên họp thứ 28 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bà Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu thực hiện đấu thầu công khai việc cho thuê đất trả tiền một lần, giao đất có thu tiền sử dụng đất để thực hiện mục đích kinh doanh thương mại kể từ năm 2019 trở đi.

Theo Chủ tịch Quốc hội, ngoại trừ các trường hợp nhỏ lẻ hoặc trường hợp giao đất để thực hiện dự án tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất xây dựng các dự án, công trình, hạ tầng quan trọng, còn lại phải đấu thầu công khai kể cả đất đang cho doanh nghiệp Nhà nước thuê hoặc có tài sản sở hữu Nhà nước trên đất. "Còn lại tất cả các trường hợp đều phải đấu giá công khai. Nếu cần thiết, để có điều kiện đấu giá thì Nhà nước ứng vốn để giải quyết mặt bằng theo tiến độ đền bù, hỗ trợ cho người dân. Và sau khi đấu giá xong thì hoàn trả lại tiền tạm ứng cho ngân sách", bà Ngân bày tỏ.

Người đứng đầu Quốc hội cho rằng, "Nhà nước thất thoát nhiều lắm trong vấn đề đất đai" nếu làm như hiện nay. Chính vì vậy, nếu đấu giá công khai tài sản liên quan đến đất đai của Nhà nước thì sẽ quản lý tốt hơn nguồn tài nguyên quốc gia. "Bây giờ người ta giàu lên là từ cái này thôi, đại gia bất động sản là từ chỗ này thôi. Vì vậy phải đấu giá công khai cái gì liên quan đến đất đai của Nhà nước để thu tiền".

"Chứ bây giờ giao đất thu tiền một lần, cho thuê đất thuộc doanh nghiệp Nhà nước, rồi theo kiểu thư thế này… không rõ ràng, thất thoát tiền bạc của Nhà nước. Thất thoát ở đây không phải là tham nhũng, mà thất thoát là do cơ chế quản lý của chúng ta. Do đó, phải đưa vào nghị quyết kỳ họp hoặc nghị quyết ngân sách để QH giám sát", Chủ tịch Quốc hội phân tích.

Chủ tịch Quốc hội, bà Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu đấu giá công khai tài sản liên quan đến đất đai của Nhà nước. (Nguồn ảnh: VPQH)

Bên cạnh đó, bà Ngân cũng kiến nghị Chính phủ phải xem xét lại Nghị định 126/2017/NĐ-CP quy định về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần phải tuân thủ theo quy định của Luật Ngân sách hiện hành. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, mọi khoản đều phải thực hiện theo Luật Ngân sách kể từ năm 2019. 

Bàn về vấn đề tiền thoái vốn Nhà nước ở các doanh nghiệp bán cổ phần, bà Ngân cho biết, trong Nghị định 126 quy định nộp tiền về quỹ hỗ trợ, phát triển, sắp xếp doanh nghiệp. 

Tuy nhiên, theo người đứng đầu Quốc hội: "Nội dung này là sai so với Điều 35, 37 Luật Ngân sách Nhà nước. Do đó đề nghị nộp về ngân sách Trung ương đối với các khoản do ngân sách Trung ương đầu tư, ngân sách địa phương đối với các khoản do ngân sách địa phương đầu tư tại các tổ chức kinh tế", do đó đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội ghi vào nghị quyết ngân sách hoặc nghị quyết phiên họp để Chính phủ sửa.

Nguồn: dothi.net