TP.HCM: Doanh nghiệp bất động sản thành lập mới tăng trên 70%

.
9 ngành dịch vụ chủ yếu chiếm gần 72% tổng số doanh nghiệp được cấp phép (tăng gần 64%), với vốn đăng ký là 53.794 tỷ đồng (tăng gần 59%). Trong khu vực dịch vụ, bất động sản là lĩnh vực có số vốn đăng ký nhiều nhất, tăng trên 70%.

Thông tin từ sở Kế hoạch – Đầu tư TP.HCM cho biết, trong 2 tháng đầu năm 2018, tại TP.HCM có 5.593 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký đạt 67.580 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 60% về số lượng giấy phép và vốn so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, 9 ngành dịch vụ chủ yếu chiếm gần 72% tổng số doanh nghiệp được cấp phép (tăng gần 64%), với vốn đăng ký là 53.794 tỷ đồng (tăng gần 59%). Trong khu vực dịch vụ, bất động sản là lĩnh vực có số vốn đăng ký nhiều nhất, tăng trên 70%.

Đầu tư - TP.HCM: Doanh nghiệp bất động sản thành lập mới tăng trên 70%
Trong khu vực dịch vụ, bất động sản là lĩnh vực có số vốn đăng ký nhiều nhất, tăng trên 70%.

Về loại hình, công ty TNHH có 4.837 doanh nghiệp (tăng 58,3%), vốn đăng ký đạt 26.320 tỷ đồng (tăng 24,3%). Công ty cổ phần có 680 doanh nghiệp (tăng 72,6%), vốn đầu tư đạt 41.219 tỷ đồng (tăng gấp đôi cùng kỳ). Còn doanh nghiệp tư nhân có 75 đơn vị, vốn đầu tư đạt 41 tỷ đồng (tăng 67,6%). 

Về lĩnh vực hoạt động, bất động sản dẫn đầu trong khu vực thương mại, dịch vụ, với 344 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký cấp mới đạt 36.249 tỷ đồng, chiếm 65,5%, tổng vốn khu vực này (tăng trên 72%). Kế đến là thương nghiệp có 2.116 doanh nghiệp, vốn đăng ký 8.694 tỷ đồng (tăng 12,7%). Lĩnh vực khoa học công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế quảng cáo cũng có 576 doanh nghiệp, vốn đăng ký đạt 3.640 tỷ đồng, tăng 86,2% so với cùng kỳ năm trước...

Đầu tư - TP.HCM: Doanh nghiệp bất động sản thành lập mới tăng trên 70% (Hình 2).
Năm 2017, ghi nhận nhiều đại gia BĐS "chết", bị siết nợ, lầm vào khủng hoảng... nhưng đến nay, tại TP.HCM, số doanh nghiệp thành lập mới vẫn tăng cao.

Khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản có 24 doanh nghiệp được cấp phép, có vốn đăng ký đạt 1.022 tỷ đồng, gấp 5 lần so với cùng kỳ năm trước. Khu vực công nghiệp, xây dựng có 1.107 doanh nghiệp được cấp phép với tổng vốn đăng ký đạt 11.179 tỷ đồng...

Nguồn: www.nguoiduatin.vn