Thượng viện Mỹ muốn chống các quyết định về chiến tranh thương mại của Trump

.

Trong một cuộc bỏ phiếu với tỷ lệ 80-11, các thượng nghị sĩ Mỹ đã thông qua giải pháp thương mại không ràng buộc, giúp quốc hội có vai trò lớn hơn về thuế quan được áp dụng vì những lý do an ninh quốc gia.

Tỷ lệ phiếu ủng hộ áp đảo cho thấy mối quan tâm sâu sắc của quốc hội Mỹ đối với chính sách thuế quan mà Tổng thống Trump thực hiện trong vài tháng gần đây đối với Trung Quốc, cũng như các đối tác thương mại khác.

Nguồn: ndh.vn