Tín dụng đã tăng 6,16%

.

Theo khẳng định của Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng, mặt bằng lãi suất những được giữ ổn định.

Lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên tiếp tục giảm, trong đó, các ngân hàng thương mại nhà nước và một số ngân hàng cổ phần đã giảm khoảng 0,5%/năm lãi suất cho vay đối với các khách hàng tốt.

Lãi suất cho vay hiện nay phổ biến khoảng 6-9%/năm đối với ngắn hạn, trung - dài hạn khoảng 9-11%/năm; đối với khách hàng có tình hình tài chính lành mạnh, có mức tín nhiệm cao, lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ khoảng 4-5%/năm.

Trong bối cảnh những tháng đầu năm 2018, thị trường trong nước và quốc tế đan xen những thuận lợi, khó khăn, NHNN đã chủ động điều hành tỷ giá trung tâm linh hoạt bám sát diễn biến thị trường và mục tiêu chính sách tiền tệ.

Tín dụng tăng trưởng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô.

Cơ cấu tín dụng đã hướng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các lĩnh vực ưu tiên; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng.

Phó Thống đốc NHNN cho biết, trong thời gian tới NHNN tiếp tục điều hành chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra, ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý; bảo đảm thanh khoản của các tổ chức tín dụng, ổn định thị trường tiền tệ, thị trường ngoại hối.

Trong đó chú trọng: NHNN tiếp tục điều hành linh hoạt nghiệp vụ thị trường mở phù hợp với diễn biến thị trường, tình hình vốn khả dụng của tổ chức tín dụng để hỗ trợ ổn định thị trường tiền tệ; điều hành lãi suất phù hợp với cân đối vĩ mô, lạm phát và thị trường tiền tệ.   

 T.Hằng

  • Từ khóa
  • tín dụng tăng
Tin cùng chuyên mục
  • Hải quan thu ngân sách đạt hơn 24% dự toán năm 2018
  • Kho bạc Nhà nước thực hiện 357 cuộc kiểm tra nội bộ 
  • Giá vàng chưa có cơ hội phục hồi
  • Xử lý nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới
Nguồn: daidoanket.vn